Selv prismodellen er enkel...

Det er ikke bare løsningen som er enkel. Det er også prismodellen. Dynamic Salary koster 250,- per ansatt per år. Dette inkluderer drift, vedlikehold og support/støtte.

Standardisert avtale

Alle våre avtaler er basert på Statens standardavtale for løpende tjenestekjøp (SSA-L), en balansert og veletablert avtalestandard uten liten skrift. Dette gir deg som kunde trygghet for at også det avtaletekniske holder mål.