- effektivt lønnsoppgjør

Verdens enkleste
lønns-oppgjør

Mobile fallback.jpg
Diagrammer salgspresentasjon.png

Software as a Service (SaaS)

Dynamic Salary leveres som en skytjeneste, hvor dine data er helt adskilt fra andre kunders data. Løsningen bruker sikker kommunikasjon mot våre servere.

Løsningen er web-basert med norsk og engelsk brukergrensesnitt og driftes og vedlikeholdes sentralt, slik at du alltid har siste tilgjengelige versjon av Dynamic Salary.

infoflyt.png

Informasjonsflyt mellom systemer

Dynamic Salary tar i mot data fra ditt lønns- eller personalsystem, Active Directory eller andre organisasjonshierarki, og gjør dette tilgjengelig i grensesnittet. Du slipper dermed å taste inn data du allerede har.

Dynamic Salary leser både lønnsdata, organisasjonsdata, stillingshistorikk og utdannelseshistorikk. De to sistnevnte er valgfrie å benytte.

formater.png

Import/eksport-formater

Dynamic Salary benytter standardiserte import/eksport-formater som ren tekst, CSV og Excel formater.

Vi hjelper deg både med import og eksport, samt oppsett av dette, slik at du kan fokusere på det faktiske arbeidet med lønnsjustering.

 

Funksjoner

Dynamic Salary tar imot data fra ditt lønnssystem, personalsystem eller annet personalregister. Har du historikk på lønn, utdannelse og stillinger tar vi imot det også.

bluegradient.jpg

Lønnssimulering

Kan foreta simuleringer for å teste kostnader ved lønnsoppgjør på enkeltpersoner, avdelinger, utdanningsgrupper, ansiennitetsgrupper, utdannelseskull, etc.

Flere kan arbeide med lønnsjustering samtidig

Sammenligning

Sammenligning av statistikk og nøkkelverdier for de siste lønnsoppgjørene på enkeltpersoner, avdelinger, utdanningsgrupper, ansiennitetsgrupper, utdannelseskull, etc.

Sikker tilgang til data

Løsningen er også forberedt for nye personvernforskrifter (GDPR) som trer i kraft i mai 2018.

Tilgang til historikk fra tidligere lønnsjusteringer

Håndterer ulike typer variabel lønn med bonuser og akselleratorer

Utsendelse av invitasjon til ledere som skal delta i lønnsjusterings-prosessen

Utsendelse av lønnsjusterings-brev til ansatte

 

Samlet justering av ulike lønnstyper

Kan foreta justeringer med prosentvis økning, fast beløp eller opp til fast beløp for enkeltpersoner, avdelinger, utdanningsgrupper, ansiennitetsgrupper, utdannelseskull, etc.

Ledere kan se og godkjenne for sine underliggende enheter og personer

Avanserte søk

Kan foreta avanserte søk i utvalg av medarbeider på kriterier som ansatt-nummer, enhet, navn, alder, ansiennitet, stilling, utdannelse, utdannelsesår, medlemskap i foreninger og lønnsstatistikk